perjantai 30. lokakuuta 2020

Hiitolanjoki puhutti jo 1800-luvulla

Simpelejärvestä Laatokkaan laskevan Hiitolanjoessa elää Suomen ainoa alkuperäinen järvilohikanta. Kaloja voi seurata WWF:n kalakamerasta, joka on osa joen ennallistamiseksi tehtyä työtä. Tämä 53 kilometriä pitkä joki ja sen kalastusmahdollisuudet ovat puhuttaneet jo 1800-luvulla, kun jokea oltiin padottu jokeen pystytettyjen vesisahojen tarpeisiin. Kuitenkin vasta nyt padot on päätetty purkaa - tähän asti ne ovat joko olleet tarpeellisia teollisuuden vuoksi tai sitten yhteistä tahtotilaa ja rahaa purkamiseksi ei ole löytynyt. 


Hiitolanjoen silta. Museovirasto, 1930-luku.

Törmäsin äskettäin muita aineistoja arkistossa etsiessäni Parikkalan seurakunnan mikrofilmattuihin pitäjäkokouspöytäkirjoihin. Heinäkuun kolmantena päivänä vuonna 1859 pitäjänkokouksen miehet olivat kerääntyneet sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen kirkkoon keskustelemaan pitäjän asioista. Ennen kuntauudistusta vuonna 1865 papin johtamat pitäjänkokoukset olivat paikka, joissa yhteisistä asioista keskusteltiin ja päätettiin. Tällä kertaa rovasti Anton Ulrik Rönnholm oli estynyt osallistumasta ja hänen poikansa Karl Filip Rönnholm toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. Hän kirjoitti kauniilla käsialallaan ja poikkeuksellisen hyvällä ja selvällä suomen kielellä pöytäkirjan, joka paljastaa pitäjän miesten ajatuksia Hiitolanjoen tilanteesta. 

Keskustelu lähti liikkeelle Karl Filip Rönnholmin isältään tuomista terveisistä. Rovasti Rönnholm oli huolissaan, että "mieletöin kalan pyytäminen yhteisissä kala vesissä syntyy, hänen luulten, samasta syystä, kuin metsän hukkaaminen yhteisen maan aikana, nimittäin siitä, että kukin koettelee - ken waan ennen kerkeä - ottaa toisen edellä pois kaikki, mingän hän waan woipi saada, oli sitten kala eli kalan maima [poikanen/mäti]." Rönnholm oli seurannut aikakauden kuumaa puheenaihetta metsän haaskaamisesta ja katsoi, että samasta syystä myös kalakanta oli uhattuna: kun kalavedet tai metsät olivat yhteiset, ei kukaan piitannut siitä, riittikö maan antimia toisille ja jäikö sitä kasvamaan tulevaisuutta varten. Simpelejärven laskeminen oli  myös osaltaan vähentänyt kalansaaliita, kun kalojen kudulle otolliset matalat ja ruovikkoiset rantavedet olivat vähentyneet. Rönnholm ehdotti, että yhteiset vedet jaettaisiin ja jokainen saisi pyytää omilla vesillään. Pitäjäläisille tämä ei sopinut. Sen sijaan he ehdottivat, että kutuaikaan tapahtuvat nuotanveto kiellettäisi kaikilla pitäjän isommilla järvillä ja kiellon rikkojille määrättäisi sakko. Lisäksi jokien ja salmien patoaminen kiellettäisiin. 

Änkilän, Kivijärven, Koitsanlahden, Lamminkylän ja Poutalan kyläläiset valittivat erityisesti heidän puolellaan Simpelejärveä kalan määrän vähentyneen huomattavasti. He tiesivät tähän syynkin: "Kokkolanjoki [eli Hiitolanjoki], jota myöten kaikenlainen kala Laatokasta wois nousta ja ennen myöskin nousi Parikkalaan, niin tarkkaan useammassa kohdassa Hiitolan pitäjässä, niinkuin Asilan [epäselvä] Siision myllyllä ja Laatokan suussa Asilan ja Sawisaaren wälillä on salpoitettu, että pienenkään kalanmaima pääse nousemaan, tahtoivat pitäjän miehet tämän kautta nöyrimmästi anoa, että Herra Kywernyöri läänissä hywäntahtoisesti ottais tämän asian huoleksensa, että ja welwoittaisi asianomaiset ruununpalwelijat tarkkaan peräänkatsomaan että tällaiset laittomat salpaukset häwitettäisi ja niitten omistajat saatettaisi lailliseen edeswastuuseen."

Pitäjäläisten tahtotila oli selvä jo vuonna 1856: kalan pitäisi päästä nousemaan Simpelejärveen. Ensi kesänä, kun pitäjäkokouksesta on kulunut 165 vuotta, kalat toivottavasti nousevat jokea pitkin.

Asilankoski Hiitolanjoessa, 1930-luku. Museovirasto.


Monivuotisten Hackman-tutkimusteni perusteella muistin, että Hackmanilla oli saha Hiitolassa. Kun katsoin asiaa tarkemmin, kävi ilmi että Hiitolan sahasta ryhdyttiin keskustelemaan Hackmanin kirjeenvaihdossa vuonna 1794. Tällöin Hackman selitti liikekumppanilleen Pietarissa, mitä saha vuoden aikana tuottaisi ja miten sahatavara kuljetettaisi lotjilla Hiitolasta Laatokan kautta Viipuriin, Uuraaseen ja Kronstadtiin. Lastaaminen tapahtuisi "Hiitolan kirkonpuolella lähellä Käkisalmea". Suuri osa puutavarasta kuljetettiin talvella jäätietä pitkin hevosten vetämissä reissä. 

Saha ja työväen asuinrakennukset Hiitolassa,
1900-luvun alku, Etelä-Karjalan museot.


Hackman ei ollut ainoa Hiitolassa puutavaraa sahauttanut viipurilaiskauppias. Saha saatettiin omistaa yhdessä - tarkkoja tietoja Hiitolan sahasta ei ole - ja siellä sahattiin vuonna 1794 Hackmanin lisäksi ainakin Jaenischin kauppiasveljesten ja Sesemanin lautoja. Samana vuonna Hackman suunnitteli lautojen myymistä Amsterdamiin, joten laudat tuli sahata valmiiksi hollantilaisten suosiman pituuden, joka oli 12 jalkaa, mukaan. 

Lohisaalis Laatokalla, 1920-luku, Museovirasto.

Näin teollisen vallankumouksen käyntiin sysäämä hollantilainen - ja englantilainen, joka oli toinen tärkeä puutavaran ostajamaa - kysyntä laittoi käyntiin konkreettisen elinympäristön muutoksen, joka heijastui parikkalalaisten talonpoikien perinteisiin elinkeinoihin kuten kalastukseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Samalla maaseudun asukkaat kokivat myös vähemmän käsin kosketeltavan ja silmin nähtävän muutoksen elintavoissaan. Talonpojat saivat tuloja ja vaurastuivat kuljettamalla sahatavaraa ja myymällä puuta metsistä. Rahapalkka mahdollisti entisen luonnonvarojen hyödyntämiselle perustuvan omavaraisen elintavan väistymisen. Vaikka Parikkalaan ei vielä tuolloin ollut noussut teollisuutta, näkyi maailman teollistuminen paikallistasolla elinkeinojen ja elintapojen sekä luontoympäristön muutoksena. 

Kalaa kuivataan seinällä Hiitolassa, 1900-luvun alku, Museovirasto.


Lähteet ja kirjallisuutta: 

Kansallisarkisto, Mikkelin toimipiste, Parikkalan seurakunnan arkisto, Mikrofilmi TK 2127, 3.7.1856, § 3.

ELKA, Hackman  & Co, Kirjekopiot. 

Jaana Juvonen, Parikkalan historia. Parikkala 1996.

Markku Kuisma, Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620--1920. 2. painos. SKS Helsinki 2006 (1. painos 1993).

Örnulf Tigersted, Kauppahuone Hackman Erään vanhan Wiipurin kauppiassuvun vaiheet 1790--1879. I osa. Otava Helsinki 1940.Hackmanin saha Hiitolassa. Siisiönmäen eli Hiitolan saha. 

Parikkalan talonpoikien valitus kalastuksesta. 

keskiviikko 23. syyskuuta 2020

Ruotsinsalmen taistelu

Vierailin kesällä Merikeskus Vellamon Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyssä. Esittelytekstin mukaan näyttely kertoo "nykyisen Kotkan edustalla käydyn Itämeren suurimman meritaistelun ja sen jälkeen rakennetun linnoituskaupungin tarinan ennennäkemättömällä tavalla." Näyttely oli visuaalisesti näyttävä ja keskittyi suurelta osin mereen, sotatapahtumiin merellä ja meriarkeologian tuloksiin. Vähemmälle jäi mainittu linnotuskaupungin tarina: sitä edustivat muutamat henkilöt, joiden elämäntarinan kautta elämää Ruotsinsalmen linnoituskaupungissa valotettiin. Myös aikakauden esineistöä oli jonkin verran esillä. 

Ruotsinsalmen upseerimiekka,
Turun museokeskus 


Olen vuosien saatossa törmännyt omassa tutkimusaineistossani joitakin kertoja Ruotsinsalmen taistelua seuranneisiin tapahtumiin. Lisäksi olen ehkä tavanomaista museokävijää perehtyneempi aikakauden ihmisten elämään, joten tältä osin jäin kaipaamaan näyttelyssä syvällisempää panosta. Toki monelle museokävijälle näytti riittävän se, että sai napattua valokuvan näyttelijän suuresta valokuvasta, jossa näyttelijä oli puettu aikakauden asuun. Historiantutkijalle tällainen menneisyyden kuvittaminen ei juuri anna mitään, vaan olisin kaivannut enemmän aikakauden aitoja esineitä. Valitettavasti tämä taitaa olla nykyinen trendi, että museoissa esineille on yhä vähemmän tilaa. Tällöin tulee monesti mieleen, että katson niitä mieluummin finna.fi:stä kuin matkustan hämärästi valaistuun museoon tutkimaan vitriiniin asetettuja esineitä.

Näyttelyn mielenkiintosimpiin esineisiin kuului morsiuskampa, josta Marcus Lepola kertoo lisää täällä.

Morsiuskampa Sankt Nikolai -hylystä,
Museovirasto


Sankt Nikolai -hylystä nostetut kengänsoljet,
Suomen merimuseo. 

Näyttelyssä oli esillä ja myös finna.fi palvelusta löytyy useita kengänsolkia. Ne kertovat omalta osaltaan 1790-luvun muodista, jonka mukaan miesten kengissä oli komeat metalliset soljet.


Näyttely on saanut positiivista palautetta ja kun kohdeyleisö huomioidaan antaisin näyttelylle neljä tähteä viidestä. Täydet pisteet se olisi saanut, mikäli näyttelyn tueksi olisi ollut saatavilla tutkijoiden kirjottama asiantunteva näyttelyjulkaisu. Kun näyttely mitä ilmeisimmin perustuu uuteen tutkimukseen, olisi ollut mukava lukea myös tätä tutkimusta. Aiemmista näyttelyistä oli julkaisuja saatavilla museokaupassa, mutta ilmeisesti tämänkaltaista julkaisutoimintaa ei enää museoissa juurikaan harrasteta. Sen sijaan tutkimustuloksia voi seurata Merikeskus Vellamon YouTube -tililtä, jossa on saatavilla tutkijoiden luentoja aiheesta. Äänessä ovat ainakin Aaro Sahari ja Marcus Lepola, joista ensimmäinen toteaa, että ei voi olla virtuaalisia esityksiä, ellei ole ensin tutkimusta.

Ruotsinsalmen meritaistelu 1789

Ruotsinsalmen toinen meritaistelu 1790

Ruotsinsalmen aikakauden historialliset sotalaivat

Ruotsinsalmi -näyttely näkyi myös museokaupassa. Tähän puoleen olikin panostettu ilmeisen paljon järjestämällä mm. tuotteistustyöpaja. Osa tuotteista oli geneerisiä museokauppojen esineistöä, mutta osa oli kekseliäitä näyttelyn teemaa tukevia, kuten esimerkiksi hamppunarusta solmittu pannunalunen, jossa yhdistyi merenkulun teema ja aikakauden materiaalit nykyihmistä palvelevaksi käyttöesineeksi, joka oli paikallisesti valmistettu. 

Media on raportoinut ja uutisoinut useampaan kertaan Kohtalona Ruotsinsalmi - näyttelystä.

Suomen edustalla käyty Itämeren suurin meritaistelu ei ollutkaan niin hirmuinen - yli 200 vuoden jälkeen selvisi, että aluksia tuhoutui puolet luultua vähemmän  YLE 29.10.2019

Historiallisen Sankt Nikolai -hylyn osia säilytettiin yli 50 vuotta ränsistyneissä vajoissa - pääsevät vihdoin turvaan YLE 21.2.2020

Ruotsinsalmen meritaistelun hinta lahoaa Kotkan edustalla - Suomen merimuseo julkaisi 3D-mallit 200 vuotta vanhoista laivanhylyistä Tekniikka & Talous 6.3.2020

Sukella sisälle mystiseen Sankt Nikolaihin ja 3 muuhun hylkyyn Suomen edustalla - liian samea vesi estänyt jopa tutkijoita näkemästä niitä näin selvästi  YLE 29.3.2020

Merelle katsovilla tammisotilailla on tarina, joka ei näy ulospäin - muistuttavat Pohjoismaiden suurimmasta meritaistelusta YLE 19.5.2020

Sodassa kaatuneiden viimeisiä henkäyksiä nousee kuplina kohti pintaa merikeskus Vellamon uudessa näyttelyssä - Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyn viesti kuuluu: "Sodassa ei ole voittajia" Etelä-Saimaa 9.6.2020

400 miestä kuoli, koska laivan kovapäinen päällikkö ei suostunut antautumaan - satoja vuosia sitten uponneet tavarat yhä hämmästyttävässä kunnossa YLE 16.7.2020

Pasifistinen näyttely vie keskelle sotahistoriaa Kansanuutiset 16.8.2020

Isä teki hylkypuusta hedelmäveitset, joista vaiettiin liki 60 vuotta - nyt tytär toi ne yleisön nähtäville: "Sanoin juristimiehelleni, että rikos on vanhentunut" YLE 21.9.2020

Ruotsinsalmesta on myös uutta akateemista tutkimusta ja opinnäytteitä:

Ahola, Antti: Ruotsinsalmen linnoituksen ruutikellarien No 82 ja 83 raunioiden historia- ja kunnostusselvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2011.

Lappalainen, Jussi T.: Kuninkaan viimeinen kortti - Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790. SKS 2011.

Takala, Sirkka: Ruotsinsalmen linnoituksen ruutikellari no 84: restaurointisuunnitelma. Turun ammattikorkeakoulu 2011. 

Alén, Vesa (toim.): Rakennettu ranta - Ruotsinsalmesta Kotkan satamaan. Kymenlaakson museo 2013. 

Rummukainen, Christian: Ruotsinsalmen merilinnoitus ja tykkipatteri Katariinan toimenpide-ehdotuksia. Kymenlaakson amattikorkeakoulu 2013.

Kykyri, Marita & Lempiäinen-Avci, Mia: Käymäläkaivaus - harvinaista herkkua. Uusia tutkimustuloksia Ruotsinsalmen historiaan. Muinaistutkija 4/2014.

Halén, Harry: Ruotsinsalmen venäläiset sotilaishautausmaat 1796-1854. Kotkansaari - Hovinsaari -Mussalo. Unholan aitta 46/2017.

Oma tutkimuksellinen mielenkiintoni Ruotsinsalmeen heräsi jo väitöskirjaa tehdessä, kun eräässä kirjeessä kommentoitiin haminalaisen neiti Bruunin avioliittoa markiisi de Traversayn kanssa - neiti oli hylännyt viipurilaisen Jaenisch -sukuisen sulhasensa. Tämä mielenkiintoinen markiisi oli päätynyt myös museokaupan tiskirättiin (!), johon oli painettu hänen sanomakseen väitetty teksti "Minun pieni provinssini merellä". Rättejä oli saatavilla useilla kielillä. 

Sittemmin olen tutkaillut kirjeitä, joita Johan Friedrich Hackman kirjoitti vuonna 1790 ja havainnut, että hän sekä kommentoi sotatapahtumia että sodan jälkeen välitti hylkypuutavaraa ostajille. Laivoista saatua puutavaraa välittivät haminalaiset Bruunin kauppiasveljekset ja niiden laivauksesta vastasi Pyterlahden graniittilouhoksen esimies Carl Ki(e)lchen. Oletettavasti hylkypuutavaraa päätyi myös Suvorovin linnoitustyömaille, joilla urakoi Hackmanin appi (vuodesta 1799) Johan Friedrich Laube. Kytkös merisodankäynnin, linnoitustyömaiden ja viipurilais-haminalaisten kauppaiden välillä näyttää olleen vahva. Sota ja siihen varautuminen loivat varallisuutta alueelle. Harmillisesti enempi aiheeseen perehtyminen vaatisi oman tutkimuksensa, johon en ainakaa vielä ole ennättänyt syventyä.

Huomaan, että blogialusta blogger on muuttunut ja kuvien asettelu aiheuttaa ongelmia. Näköjään niitä ei saa järkevästi kuin tuohon tekstin keskelle, mutta sitten tekstin reunojen tasaaminen ei onnistu kaikissa kappaleissa. Harmittaa, mutta ehkä keksin ratkaisun tähän tuonnempana. 

maanantai 13. heinäkuuta 2020

Henrik Rönnholm, Olavinlinnan komendantti

Kirjoitin aiemmin Anton Ulrik Rönnholmista, joka oli 1800-luvulla elänyt pappi. Hänen veljensä Henrik Jakob Rönnholm (s. 19.10.1774) teki uran upseerina Venäjän armeijassa. Tarkemmin sanottuna hän palveli Olavinlinnassa linnoituksen komendanttina eli ylimpänä sotilasvirkamiehenä vuoteen 1836 asti. Everstiluutnantin arvon hän sai vuonna 1831. Savonlinna oli itse asiassa suvun "omilla mailla", sillä Kerimäen Pulkkilan kylän tilaa numero yksi eli Nojanmaan kruununtilaa (Nojanmaan kartano) piti hallussaan Henrik Rönnholm yhdessä sisarustensa ja äitinsä, haminalaisen kauppiaan tyttären ja Haminan pormestarin lesken Helena Christina (Kristina) Bruunin (1751-1826) kanssa. Kristina Bruunin puoliso Karl Fredrik Rönnholm (1740-1816) kuoli Kerimäen Pulkkilassa, todennäköisesti juuri Nojanmaan tilalla. Ehkä Haminan pormestari matkustanut lähemmäs lapsiaan, joista elossa olevista kaikki paitsi Venäjälle lääkärinoppiin matkustanut vanhin poika asuivat Savonlinnan seudulla. Karl Fredrik Rönnholmin Johan -isän, kuolinpaikaksi (1741) on niinikään mainittu Kerimäki, joten on mahdollista, että Nojanmaan tila oli suvussa jo tuolloin. Johan Rönnholm oli Savon alisen kihlakunnan henkikirjoittaja,

Tilan pinta-ala oli vuonna 1857 yli 600 hehtaaria, mutta siellä ei ollut kovinkaan suurta kartanomaista päärakennusta. Ilmeisesti tilalla asui vain palkattua työväkeä, joiden asumukset ja eläinsuojat Henrik Jakob Rönnholm palovakuutti 1835  yli 4800 ruplan arvosta (Finlands Allmänna Tidning no 253/1835). On tiedossa, että ennen 1800-luvun puoliväliä tilaa viljeli Reinhold Vilhelm Olsoni (1813-1866), joka oli naimisissa peräkkäin Henrik Jakob Rönnholmin kahden tyttären, Anna Christinan (1830-1848) ja Henriette Fredrican (1832-1866) kanssa. Rönnholmit luopuivat tilasta vuonna 1859, kun se vihdoin kahden vuoden myyntiyritysten jälkeen meni kaupaksi.

Suomen Julkisia Sanomia no 29/1857.


Reinhold Vilhelm Olsoni/Olsonius (1813-1866) oli kotoisin Kerimäeltä. Suvussa oli pappeja, tuomareita ja maata viljeleviä talonpoikia/kruunun torppareita. Olsoni sai kaksi tytärtä, joten tilalle ei ollut ilmeisesti jatkajaa tiedossa Rönnholmin sukupiiristä.

Henrik Jakob Rönnholm oli naimisissa savonlinnalalaisen kauppiaantyttären Anna Abramoffin/Abramovin (s. 1807) kanssa. Pariskunta vihittiin helmikuussa 1826, jolloin sulhanen oli 52-vuotias ja toimi Olanvinlinnan komendanttina. Morsian oli 19-vuotias. Tällöin Henrik Jakobin veli Anton Ulrik Rönnholm (1878-1862) oli jo muuttanut Parikkalaan, josta hän oli saanut papinviran ja jättänyt aiemman opettajanpestinsä Savonlinnassa. Veljesten äiti kuoli loppuvuodesta 1826, joten on mahdollista, että Henrik Jakob katsoi parhaaksi solmia avioliiton, kun näytti siltä, että hän jäi asumaan yksin. Sisar Fredrika oli avioitunut jo kymmenen vuotta aiemmin Anton Ulrik Rönnholmin opiskelutoverin ja Savonlinnan triviaalikoulun opettajakollegan Johan Tykénin (Tynkönen, 1787-1835) kanssa (molemmat miehet opiskelivat Tartossa ja opettivat Savonlinnan triviaalikoulussa ennen papinvirkaansa), josta näihin aikoihin tuli Säämingin kirkkoherra ja tämäkin pariskunta muutti pois Savonlinnan kaupungista.

Henrik Jakob ja Anna Rönnholmilla oli jo mainitun kahden tyttären lisäksi esikoispoika Carl Henrik (1827-1860), joka eteni virkauralla (kollegioregistraattori) ja oli naimisissa David Mölsän tyttären, Savonlinnassa kätilönä toimineen (Savonlinna no 36/1878) Loviisan (1832-n. 1882) kanssa, sekä kuopuspoika Nicolaus Gabriel (1838-n. 1860), joka niinikään toimi upseerina ja palveli 1860-luvulla Viaporin linnoitussaarella. Täällä hän sai luotsin tyttären kanssa lapsen, mutta pariskunta ei ollut naimisissa ja Nicolaus Gabriel ehti palata Savonlinnaan ennen lapsen syntymää ja lapsen äiti luopui kaikista vaatimuksista isää kohtaan. Nicolaus Gabriel kuoli vuoden 1860-61 tienoilla (Suomen Julkisia Sanomia no 62/1862) ilmeisesti ilman vihittyä puolisoa. Henrik Jakob ja Anna Rönnholmilla oli myös todennäköisesti vauvana kuollut Nicolaus -niminen poika. Molemmilla pojilla Carl Henrikillä ja Nicolaus Gabrielilla oli tyttäriä, joten sukunimi ei jatkunut.

Henrik Jakob Rönnholmin toiminnasta Olavinlinnan komendanttina ei ole paljoa tutkimusta löydettävissä, kuten on tavallista Venäjän armeijassa toimineiden suomalaisupseerien kohdalla. Näyttää siltä, että Rönnholm katsoi olevansa Savonlinnan kaupungin hallintoa (maistraatti) ylempänä ja hän käytti asemaansa ja arvovaltaansa hyväkseen kaupungin päättäjien mielipiteistä välittämättä.

Savonlinnan kartta 1843, Museovirasto.
Olavinlinnan komendanttina Rönnholm antoi kesällä 1826 tiedoksi, että kaupunkilaisten ei tulisi rakentaa 130 syltä (noin 230 metriä) lähemmäs linnoitusta. Tällainen rakennuskielto oli tavallista linnoituskaupungeissa, sillä rakennukset olisivat piiritystilanteissa oivallisia tulipalon kohteita ja näinollen uhkasivat linnoituksen turvallisuutta. Kielto hämmensi kaupunkilaisia, sillä suurin osa taloista sijaitsi tuolloin tämän kielletyn alueen sisällä. Rönnholm itse vähät välitti kiellosta ja rakennutti vuonna 1828 useita rakennuksia kaupungilta vuokraamalleen kasvimaalle, mutta kieltäytyi maksamasta tästä maasta tonttiveroa, sillä kuten tiedetään, maapalsta sijaitsi rakennuskiellon vyöhykkeellä.

Rönnholmin appi Ivan Ambramov omisti tonttimaata, jonka halki  oltiin aikeissa vetää uusia katuja 1820-luvulla. Katujen rakentaminen viivästyi ja Rönnholm pystytti eräälle tontille talon ja kielsi kadun oikaisun vedoten siihen, että se sijaitsisi rakennuskiellon alueella.

Tässä onkin kaikki, mitä Henrik Jakob Rönnholmista onnistuin löytämään ilman matkaa arkistoon. Ehkäpä jostain arkistojen kätköistä voisi vielä löytyä uutta tietoa Henrik Jakob Rönnholmin toimista Olavinlinnan komendanttina. Koska Olavinlinna oli Venäjän armeijan hallussa, pitäisi tosin todennäköisesti suunnata johonkin venäläiseen arkistoon. Savonlinnan raatihuoneen palossa 1812 tuhoutui kaupunginarkisto, joten varhaisemmista aineistoista ei ilmeisesti ole mitään jäljellä, mutta uudempaa materiaalia on tallessa Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteessä. Harmi, että en päässyt kuulemaan Jyrki Paaskosken luentoa Savonlinnan venäläisestä historiasta. Siellä olisi voinut selvitä lisää Rönnholmin ajasta Olavinlinnan komendanttina. 

Omana aikanaan näinkin vaikutusvaltainen ja "suuri" herra kuin komendantti Henrik Jakob Rönnholm saattaa kadota historian hämäriin miltei jälkiä jättämättä.
Lähteet:
Mikko Saarenheimo, Savonlinnan kaupungin historia II. Savonlinnan kaupunki 1812-1875. (1963).
Suomen sukututkimusseuran Hiski-tietokanta.
geni.com -sivusto
geneanet.org -sivusto
Historiallinen sanomalehtikirjasto
Yrjö Kotivuori, Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1642-1852 -sivusto.